انتخاب رشته کنکور تجربی 1402 | راهنما و مشاوره انتخاب رشته

انتخاب رشته کنکور تجربی 1402 | راهنما و مشاوره انتخاب رشته
13 مرداد

زمان تقریبی خواندن: 0 دقیقه

مهمتر از خود کنکور، بحث انتخاب رشته ی کنکور تجربی هست. چون در نهایت با انتخاب رشته ای که انجام دادی وارد دانشگاه میشی و نه با رتبه ی کنکورت. پس دونستن زمان انتخاب رشته ی کنکور، مهلت انتخاب رشته، نحوه ی درست انجام انتخاب رشته ی کنکور تجربی و مهلت انتخاب رشته ی کنکور تجربی از نون شب برات واجب تره.

آنچه در ادامه خواهید خواند