مدیکال استوز

طرح های مشاوره مدیکال استوز

طرح منتورینگ

این طرح مخصوص بچه؜هاییه که با برنامه خودشون کنار میان و نمیتونن برنامه کسیو اجرا کنن! اما نیاز دارن هرشب گزارش کار بدن و برنامه، روش مطالعه، ساعت مطالعه؜شون و ... رو مشاور به صورت روزانه با گزارش کار گرفتن و تماس هفتگی بررسی کنه !

بیشتر
طرح منتورینگ
طرح دیسیپلین

طرح دیسیپلین

مخصوص بچه؜ هایی که به پیگیری زیاد از طرف مشاور نیاز ندارن ! برنامتو تا خود روز کنکور میگیری با مرور فراوانن، طبق ویژگی های خودت. هرشب تو سایت گزارش کارت رو ثبت میکنی و هر هفته ام با مشاورت تماس داری که ایرادای کار گرفته بشه و برنامه ی روزانه؜ی هفته؜ ی بعدت آماده بشه.

بیشتر

طرح تسک پلن

برنامه ؜اتو طبق خونده؜ه ات، حذفیات‌، کندخوان یا تندخوان بودن، با مرورای فراوون تا خود روز کنکور بگیر! هر هفته چند سطح ازمون چالشی از همه ی مباحثی که خوندی بده تا سطحت مشخص بشه. هر هفته تماس با مشاور تیر اخره که نه اشتباه بخونی نه اشتباه برنامه بریزی. تازه کلیم انگیزه میگیری! هرروز هم قراره به مشاورت گزارش کار بدی !

بیشتر
طرح تسک پلن

این طرح مخصوص بچه؜هاییه که با برنامه خودشون کنار میان و نمیتونن برنامه کسیو اجرا کنن! اما نیاز دارن هرشب گزارش کار بدن و برنامه، روش مطالعه، ساعت مطالعه؜شون و ... رو مشاور به صورت روزانه با گزارش کار گرفتن و تماس هفتگی بررسی کنه !