اپ مدیکال

اپلیکیشن مشاوره کنکور و رقابت درسی مدیکال

دوست همیشگی شما برای درس خواندن

میدونی حس اینکه کسی بخواد یه یار و همراه توی مسیرش داشته باشه ولی تنها باشه چقد بده؟ تیم مدیکال اینجاست تا این حسو نگیری! در واقع ما با داشتن چندین هزار دوست و چند صد مشاور رتبه برتر رفیق راهت میشیم تا همیشه توی مسیر کنکور پشتت گرم باشه! بیا پایین‌تر تا خدماتمونو ببینی رفیق!

 میدونی حس اینکه کسی بخواد یه یار و همراه توی مسیرش داشته باشه ولی تنها باشه چقد بده؟ تیم مدیکال اینجاست تا این حسو نگیری! در واقع ما با داشتن چندین هزار دوست و چند صد مشاور رتبه برتر رفیق راهت میشیم تا همیشه توی مسیر کنکور پشتت گرم باشه! بیا پایین‌تر تا خدماتمونو ببینی رفیق! 

پشتیبانی مدیکال02191014133 رزرو مشاوره ماهانه