مدیکال استوز

سوالات زیست شناسى کنکور

برای استفاده از ابزار معدل امتحان نهایی فقط کافیه

1
رشته تحصیلی خودت رو وارد کن
1
ﻧﻤرات امتحان نهایی هر درس رو در کادر مخصوص خودش وارد کن

بفرمایید معدل کتبی امتحان نهایی شما آماده اس !!
برای وارد کردن اعشار از نقطه استفاده کن، مثال : 17,75

مدیکال صدور گواهینامه

تحلیل سطح کلى سوالات کنکور تجربى 1402 تیر ماه

باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا.

باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا، باکس توضیحات متنی مرتبط با ویدیو بالا.

کانال تلگرامى مدیکال استوز

به نکات آموزشی و مشاوره ای مخصوص کنکور ۱۴۰۳
مصاحبه با رتبه برترهای کنکور های تجربی، ریاضی و انسانی
اطلاع از جدید ترین اخبار کنکور و امتحانات نهایی و تحلیل اخبار
تخفیف های مدیکال استوز

کد تخفیف ۱۰٪ آزمون های آزمایشی و کلاس کنکور از ماز

کانال تلگرامى مدیکال

ابزارهاى کاربردى کنکور 1403 مدیکال استوز

نرم افزار آنلاین تخمین رتبه کنکور با معدل
تخمین رتبه کنکور ۱۴۰۲ به دلیل تاثیر مستقیم ۴۰٪ معدل نهایی با کنکور تمام سال های قبل متفاوته.جزییات بیشتر
نرم افزار آنلاین محاسبه تراز معدل نهایى
تخمین رتبه کنکور ۱۴۰۲ به دلیل تاثیر مستقیم ۴۰٪ معدل نهایی با کنکور تمام سال های قبل متفاوته.جزییات بیشتر
نرم افزار محاسبه آنلاین درصد تست با نمره منفى و ضرایب
تخمین رتبه کنکور ۱۴۰۲ به دلیل تاثیر مستقیم ۴۰٪ معدل نهایی با کنکور تمام سال های قبل متفاوته.جزییات بیشتر

سوالات متداول

داوطلبان مرد پس از رسیدن به سن مشمولیت برای ادامه تحصیل، می بایست برگه معافیت تحصیلی و یا کارت پایان خدمت داشته باشند زیرا در غیر این صورت سازمان نظام وظیفه اجازه ادامه تحصیل به داوطلب را نخواهد داد و حتی در صورت قبولی، ثبت نامشان باطل خواهد شد. حتی اگر داوطلب بیش از یک سال پشت کنکور باشد، تا شهریور سال بعد که جواب نهایی کنکور سراسری اعلام می شود، می تواند از معافیت تحصیلی برای پشت کنکوری ها استفاده نماید.
داوطلبان مرد پس از رسیدن به سن مشمولیت برای ادامه تحصیل، می بایست برگه معافیت تحصیلی و یا کارت پایان خدمت داشته باشند زیرا در غیر این صورت سازمان نظام وظیفه اجازه ادامه تحصیل به داوطلب را نخواهد داد و حتی در صورت قبولی، ثبت نامشان باطل خواهد شد. حتی اگر داوطلب بیش از یک سال پشت کنکور باشد، تا شهریور سال بعد که جواب نهایی کنکور سراسری اعلام می شود، می تواند از معافیت تحصیلی برای پشت کنکوری ها استفاده نماید.
داوطلبان مرد پس از رسیدن به سن مشمولیت برای ادامه تحصیل، می بایست برگه معافیت تحصیلی و یا کارت پایان خدمت داشته باشند زیرا در غیر این صورت سازمان نظام وظیفه اجازه ادامه تحصیل به داوطلب را نخواهد داد و حتی در صورت قبولی، ثبت نامشان باطل خواهد شد. حتی اگر داوطلب بیش از یک سال پشت کنکور باشد، تا شهریور سال بعد که جواب نهایی کنکور سراسری اعلام می شود، می تواند از معافیت تحصیلی برای پشت کنکوری ها استفاده نماید.
اینستاگرام مدیکال
ربات تلگرام مدیکال
کانال تلگرام مدیکال