مدیکال استوز
قبولی مدیکال رها رضایی

رها رضایی

رها رضایی

دانش آموز رشته ریاضی
دانشگاه خلیج فارس
شهر
مهندسی برق
رتبه 10861 منطقه 2
کنکور 1402
تاریخ شروع مشاوره با مدیکال : ۱۰/۱۰ /۱۴۰۱
6 ماه عضو مدیکال

مشاوران دانش آموز رها رضایی

محمدمهدی شکوهی
مدیکال استوز سابقه کار مشاوران2 ماه سابقه کار
مشاور مدیکال استوز محمدمهدی شکوهی
مشاور رشته تجربی
پزشکی
آموزشکده شهید تفویضی
0 نظر
جزییات بیشتر
فرشید زالوآبی
مدیکال استوز سابقه کار مشاوران2 ماه سابقه کار
مشاور مدیکال استوز فرشید زالوآبی
مشاور رشته ریاضی
ریاضی
سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان
0 نظر
جزییات بیشتر

نظرات کاربران

رشته تحصیلی

هیچ نتیجه ای یافت نشد!

نظری برای این دانش آموز ثبت نشده است